Dokumenthantering

En fungerande och effektiv dokumenthantering är en förutsättning för att din arbetsvardag ska fungera. Office har levererat fungerande lösningar för dokumenthantering och utskrifter i 20 års tid, och många av våra kunder har varit med hela tiden. 


 Dokumenthantering är mer än att skriva ut ett papper på en skrivare, även om det oftast är den viktigaste funktionen i en lösning.


Dokumenthantering omfattar delar som skrivare, utskrifter, duplex (dubbelsidig utskrift), färgutskrifter med högsta kvalitet, nätverkslösningar, behörighetskontroll, kostnadskontroll, varierande pappersformat, häftning, dokumentflöden, skanning, lagring av inskannade dokument, inskanning av fakturor för elektronisk fakturahantering, sökning på inskannade dokument, webb-to-print (mallar för framställning av ex. reklamblad), övervakning av skrivarparken, textigenkänning (OCR), automatiska larm vid fel, tillgänglig service, integrationer etc. etc.