Molnet

Molntjänster är möjligheten att hantera program, datalagring, kapacitet och processorkraft genom en extern resurs. Den externa resursen kan ligga i någon av Microsofts globala hallar eller i en säkerhetshall hos oss. 


Syftet med molnet är att du skall slippa investera i egen IT-utrustning, programvara eller konsulter, du hyr istället din lösning från oss som är specialister. En annan viktig aspekt av molntjänsternas fördelar är den tillgänglighet som det innebär att slippa hålla datalagring och filer hostade på en enskild plats. 


Genom molnet kan du arbeta mobilt, du får enkel access till ditt material och dina program var du än befinner dig, det enda du behöver är en uppkoppling.