Funktions IT

FunktionsIT ger er som kund en centraliserad och automatiserad hantering av er IT-miljö där allt ingår. 

Mot en fast månadskostnad ingår allt från hosting, hårdvara, drift, underhåll, datalagring, backup och support. 


 Allt är individuellt paketerat och anpassat till respektive användare och företagets specifika behov.